YONEX - ������� ����� � ���������� � ������� ������� �� ��������� ������ ��������� ����!
������������
������� �����, 18.04.2012, �� �� ����� Yonex. ����� ����� ������ ���������� ��� ���������� � �������: �������, ������, ��������� ����, ����� ��� ���������� � ������ ���������� �������� ��������.

Yonex � ������������� ���������� ��� ������� � ����������, ������� ������������! �������� ��������� ��������� ����� ���������, ����� ������� � ����� ������� ��������� ����� ����. ������ ��� ���������� ��������� � ������������ �������� � �������� ������ � �����. �������� �������� �������������� �� ����� ����, ������� ������, ���, ��������������, ��������, ������, �������.

Yonex ������ ���� ������ ������, ��� �� ���������� � ������� ���� ����� ����������� ��� �������, � ����������� ������ ���� ��������� � ����������� ����������!

YONEX ���������� ����������� �������������� ��������� � ���������������� ���������� ��������� ��� ���������� � �������, ����� ������ ������ ������ ����� ����������� ��������� ���� ������ � �������� ������������ �� ���� � ��������� ��� ������� ������, ����� ������������ �������� � � ������������ ����������.

������� ��������� ��������� ����������. �������� ������������ ���������� �������������� ���������������� ��������.
M� ������������ �������� �� ���� ������!
��� �������:
(495) 972-50-10
ICQ-�����������:
465-636-465

Rambler's Top100 �������@Mail.ru������� ������ ����������� � ���������� �������� �������� �� ������.�������

������������� ������ Yonex Chinese Taipei Open
������ ������, �������������� ��������� Yonex, ���� ������ ��������� ��� Taipei, ��� ������������ ���� � ��������� �������� ������������� �������. ������ � ����� �� ��������� �������� Yonex, ���������� ���������� ������� ������� �� ������������ ������������� ����������� ��������� ��� ����������, � ����� ������� � ������. �������, ������ � ������, ������, ����� � ���������� � ��� ��������� �������� ���������, ����������� ���������, ������� �������� 90% ��������� ����.

������� ������ ������� ��� Juniarto Suhandinata, ����� ��� ������� ��� Li Ming Ji. � ������� ��������� ������� ��� ������� ���� ��� ������ ��������� Tien Minh Nguyen, � ��� � ������� ������� ���� ������� ���������� Shao Chieh Cheng, ������� ����� � ����� ���������� ����, ������������ � ������� � ���� ����.

� ������� ������� ������� � �������� ������� ������ ������������� �� ������ (���� ���� ��� ���������� ����������, ������� �������, ���� ������� � ������� ��������). ���� �������� � ������� ���� ������� ���������� ���������, � ���� �������, ���������� � ������� � �������� ���������.

������� ��������, ��� ������������� ���������� �� ������ �������, ��� ��� ������ ��������� yonex, ������� ������� ������ ����������/�������, ������� � � ������, � �� ������ ��������� ������ ������ �������� ������ �� ��������, � ����� ���������. ������ � ������ �� ����� � ���������� ��� ����� �������� �������� �� ��������� � ���� Kurniawan/Bernadeth � �� ������ 11-21 � 16-21. �� ������ �� ���, ��������� � ��������� ������� ����� Grand Prix Gold, ���� ���������������� ��������� 3850 ����������� ����, ���, ����������, ������� �� ����� ������� � ��� ���������� ����-����� BWF.

���� �������� ������� ������� ������� ���� ��������/������� ����� � ��������� ��� �� ������, ��� � ��������� � ������ ����� ������� ��������� ���� Eom/Jang �� ������ 9-21 � 20-22.

������ ������ �� ����� ����� ������� ���������, ��������� ������������� �� ����� ��������� ����� � ������� �������, ��� � �������� ��������� ������ ��� ������������. � ���� ������� ��������� ������ ���� ����������� � ��� ������� Tommy Sugiarto �� ���������.

������� YONEX � ������ � � ����


16.04.2012 - ���������� ������� ������� Yonex ����� �� ������
��� ����� ����� ����������� � �������� ������� �� YouTube. ������ � ��� ������� �� ���������� � ������ ��������� � ������� ��������� ���������� �����������.

� ������� ���������� ����� ������� ������� ����� ������ ATP � WTA �����, ��� �������� ������� �������� � �������� ����������� ��� ��������, ���������� ������� �����, ��������� ��������� �������� � ���������� ���� ������.

����������� ������������� ����� �������� ������������� � �����, � ����� �������, ��� ��� ����������������� �������� ����� ������������ �����. �������� � �������� ����� ������ �� ���� ����.

������������� ������ ���������� ����� �������� ������� � ��������� ���������. � ������ ���� ��������� ������ ������, ����� - ����������� ���� � ��������� ����. ������ ���� ���� ����� � ������� �����������. � �� � �����, ������������ � �������� �������� �� ������.

����� ������ ����� � ����������� ������, ��� ��������� �������� ������� ������� ����� ��������� ������� �� ����, ��� ����� ������ �� �������� � ��������� � �������� ������� � ������� ������� � ���������.

�������� �� ��, ��� �������� �������� � ����� �������� ��������� ������� � ���, ������� ����� ��������� �������, ��� �� �������� � ���� �����������. ����� ���� ������� ����, �� �� ����� ��� �����������, ���� ����������� ������ �������� ��� ��� ��������, � �� ��� ���������.

����� �� �������� ���� ������� ������, � ������� ����� ������ ���������� ���� �������. ������ ����� ����� �� ����������� � ���� ����������, � �������� ������, ��� �� ������ ��� ������������� ���� ��� ����� ���������������� �����������.

������ ��� ������� Yonex ���� ������������ ������� �� ����� ���������� ������� Sony Ericsson Open.

��� ����� ���� ������ �� ������� �����������, � �������������� ����������� ��� �������, ��� ��� ��������� ����� �������������� �� ������ ������� ����������� ������ Yonex, �� � ��������� ������������ �������.

 • 14.04.2012 - ������ ������ ����� ����������� Axiata Cup � Yonex Sunrise India Open..

 • 11.04.2012 - � �����-���������� ��������� ��������� ��������� ����� �YONEX ����-��� 2011/2012�..

 • 09.04.2012 - ���������� ���������� �������� � ������� �� ���������� ����������� NASA..

 • 07.04.2012 - ������ ������ ������ �� ����� ������������� � ���������� Yonex..

 • 02.03.2012 - �� YONEX All England Championships �������� ������ �������..

 • 09.03.2012 - ����������� ����� ������������ YONEX All England Championships..

 • 17.03.2012 - � ����� ������ ������������� ��������� ������ �� ���������� ������������� ������..

 • 23.03.2012 - ���������� ������������� ��������� � Yonex Polish International 2012..

 • 21.03.2012 - � ������ ������ ������� ������ ����� ��������� Yonex Australian Badminton Open.. • ������ ������� ����� superfit �������� ������.

  babyvogue.ru