YONEX - ������� ����� � ���������� � ������� ������� �� ��������� ������ ��������� ����!
������������
�� �� ����� Yonex. ����� ����� ������ ���������� ��� ���������� � �������: �������, ������, ��������� ����, ����� ��� ���������� � ������ ���������� �������� �������� ����� YONEX.

Yonex � ������������� ���������� ��� ������� � ����������, ������� ������������! Yonex ��������� ��������� ����� ���������, ����� ������� � ����� ������� ��������� ����� ����. ������ YONEX � ��� ���������� ��������� � ������������ �������� � �������� ������ � �����. �������� �������� �������������� �� ����� ����, ������� ������, ���, ��������������, ��������, ������, �������.

Yonex ������ ���� ������ ������, ��� �� ���������� � ������� ���� ����� ����������� ��� �������, � ����������� ������ ���� ��������� � ����������� ����������!

YONEX ���������� ����������� �������������� ��������� � ���������������� ���������� ��������� ��� ���������� � �������, ����� ������ ������ ������ ����� ����������� ��������� ���� ������ � �������� ������������ �� ���� � ��������� ��� ������� ������, ����� ������������ �������� � � ������������ ����������.

Yonex - ������� ��������� ��������� ����������. �������� ������������ ���������� �������������� ���������������� ��������.
M� ������������ �������� �� ���� ������!
��� �������:
(495) 972-50-10
ICQ-�����������:
465-636-465

Rambler's Top100 �������@Mail.ru

Muscle Power

YONEX Muscle Power 22
������ 2008 ����.������������ ������� �������� �������� ������. ������ �������� ��� ��� ����������, ��� � ��� ����������� ���������.

�������� � �������

1850 ���.
YONEX Muscle Power 10
������������ ������� � �������� � ������, ������. ������� ������� � �������� ������ ���������� �������.

�������� � �������

1400 ���.
YONEX Muscle Power 15
������� � ����������� �������� � ���������� ������. ������� ������� � �������� ������ ���������� �������.

�������� � �������

1600 ���.
YONEX Muscle Power 45
������� � ������ �������� � ����� � ������� ����������. ����� ������ ��� ������������� ���� ��� ����������� ���������.

�������� � �������

2650 ���.